INFORMACJE DLA CZŁONKÓW DĘBLINSKIEGO STOWARZYSZENIA
SSLWRPComiesięczne spotkania członków naszego zrzeszenia odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1000 w obiektach Muzeum Sił Powietrznych


Zarząd Dęblińskiego Oddziału SSLW RP podjął uchwałę o czasowym zawieszeniu zebrań członków ze względu na pandemię COVID-19. O wznowieniu spotkań przekażemy wszystkim informację telefonicznie.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości.