1. mjr nawig. mgr w st. spocz. Mirosław Michaluk - prezes
2. płk dypl. pil. w st. spocz. Krzysztof Żuk - wiceprezes
3. płk dypl. pil. w st. spocz. Zdzisław Mularski - wiceprezes
4. Pani Anna Sawińska - sekretarz
5. ppłk mgr inż. w st. spocz. Paweł Niemiec - skarbnik
6. ppłk mgr inż. w st. spocz. Jan Węska - członek
7. płk pil. mgr w st. spocz. Zbigniew Swoboda - członek
8. mjr pil. mgr w st. spocz. Tadeusz Kozieł - członek
9. ppłk pil. mgr w st. spocz. Ryszard Skalski - rzecznik dyscyplinarny

1. ppłk pil. mgr w st. spocz. Jan Tarczoń- przewodniczący
2. ppłk nawig. mgr w st. spocz. Franciszek Bałamucki - członek
3. płk w st. spocz. Stanisław Łaszkiewicz - członek

1. płk pil. dr w st. spocz. Kazimierz Wolak - przewodniczący
2. płk mgr inż. w st. spocz. Jerzy Russ - członek
3. płk dypl. pil. w st. spocz. Włodzimierz Zdrojewski - członek
4. płk dypl. pil. w st. spocz. Leopold Szargut - członek