Kliknij na zdjęcie
Pliki tekstowe zapisane w formacie PDF

gen. broni dr. hab. inż. pil. Ryszard Olszewski
Zm.08.02.2022 r.
płk lekJerzy Howorus
Zm.20.11.2021 r.
płk Roman Marcinkiewicz
Zm.06.11.2021 r.
płk pil. inż.
Ryszard Głodek
Zm.04.11.2021 r.
ppłk mgr inż.
Jerzy Russ
Zm.16.10.2021r .
płk nawig. dr
Jerzy Migdal
Zm.19.05.2021r.
płk pil. doc.
dr hab.
Bronisław Galoch
Zm.3.01.2021r.
płk dypl.
Zbigniew Kotlarczyk
Zm.24.04.2020r.
st.chor.sztab.
Czesław Kulik
Zm.26.01.2020r.
por. nawig. inż.
Piotra Badaj
Zm. 21.11.2019r

ppłk mgr
Tadeusz Woźnicki
Zm.02.08.2019r.
mjr pil. mgr
Włodzimierz Kubiak
Zm.24.12.2019r.

plk dypl. pilot
Andrzej Majewski
Zm. 29.10.2017r

plk dypl. pilot
Jerzy Kubiak
Zm.19.09.2016r.
płk pilot. mgr
Jan Białowąs
Zm.24.04.2016r.Pozostaną w naszej pamięci .....