(101) Udział w uroczystościach obchodów 25 lecia Bialskopodlaskiego Oddziału SSLWRP.

18.09.2022 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP brali udział w uroczystych obchodach 25. lecia Bialskopodlaskiego Oddziału SSLWRP oraz nadaniu nazwy ulicy 61.Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego w Białej Podlaskiej. Nadanie tej nazwy, to inicjatywa Bialskopodlaskiego Oddziału, który kultywuje tradycje lotnicze miasta.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(100) Uczestnictwo w uroczystościach w miejscu tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

11.09.2022 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w Cierlicku, miejscu tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, w uroczystościach związanych z 90-leciem wielkiego zwycięstwa obu bohaterów w „Challenge ’32”. 28 sierpnia1932 r. nastąpiło zamknięcie zawodów, zwycięstwo odniosła polska załoga: pilot Franciszek Żwirko i mechanik Stanisław Wigura na samolocie RWD-6. Kilkanaście dni po tym tryumfie, 11 września 1932 r. obaj zginęli w katastrofie lotniczej.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(99) Uczczenie ofiar bombardowania Dęblina we wrześniu 1939 r.

2.09.2022 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wspólnie z delegacją podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej i uczniami Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego uczcili pamięć ofiar bombardowania Dęblina i „Szkoły Orląt” 2 września 1939 r. Zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów na grobach ofiar na Cmentarzu Komunalnym i Balonna. Zapalili też znicz na grobie ppłk. pil. ob. Jana Hryniewicza. Podczas tego bombardowania został ciężko ranny Komendant Szkoły Podchorążych Lotnictwa ppłk. pil. Jerzy Bajan. Spod gruzów zbombardowanego budynku bazy, ciężko rannego pułkownika wydobyli podchorążowie Zbigniew Groszek i Czesław Zdrodowski, zaś kpt. Jan Hryniewicz Lublinem R-XIII przetransportował do szpitala w Warszawie, gdzie przeprowadzono operację poharatanej odłamkami ręki. Po ewakuacji z Polski ppłk Bajan walczył w Polskich Siłach Powietrznych w Anglii.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(98) A pamięć o Nich nie zaginie.

02.09.1939 r. to pamiętny dzień dla Dęblina a szczególnie dla „Szkoły Orląt”. 2 września 1939 r. Niemcy rozpoczęli niszczycielskie bombardowania strategicznego lotniska w Dęblinie, które trwały do 8 września, do chwili wycofania się Wojska Polskiego z Dęblina. Na miejscu pozostał tylko mały garnizon pilnujący składów amunicji. 11 września 1939 r. polscy żołnierze podpalili amunicję oraz magazyny zaopatrzeniowe i opuścili teren osady. Zginęło wielu cywili, ale też kilkunastu żołnierzy, wielu było rannych. W obronie Działu Nauk walczyli również czescy piloci. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zapraszają całą społeczność lotniczego garnizonu i miasta do oddania hołdu obrońcom Dęblina 02.09.2022 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym przy pomniku st. sierż. Leona Nowaka.
Tekst: A. Sawińska    Foto: W. Grudniak
Kliknij na powyższe zdjęcie(97) Udział w uroczystości dla upamiętnienia ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza.

26.07.2922 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorganizowali na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie uroczystość dla upamiętnienia i oddania hołdu ppłk. pil. obs. Janowi Hryniewiczowi w 33. Rocznicę Jego śmierci. Wiązanki kwiatów złożyli: Pani Beata Siedlecka- Burmistrz Miasta Dęblin, Pani Grażyna Szczepańska i Pani Magdalena Ciepiela z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, Pan Krzysztof Karbowski oraz z Dęblińskiego Oddziału SSLWRP płk mgr inż. Waldemar Kozicki, mjr mgr Mirosław Michaluk i płk. dypl. pil. Krzysztof Żuk. Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego naszego Stowarzyszenia. Poczet sztandarowy tworzyli: mjr pil. inż. Jerzy Dydak, ppłk. mgr Henryk Deja, st. chor. sztab. pil. Tadeusz Pogodziński. Historię ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza przedstawił i podziękował wszystkim za udział w uroczystości Prezes naszego Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(96) Zebranie członków Stowarzyszenia Senior Lotnictwa Wojskowego RP.

07.07.2022 r. w Muzeum Sil Powietrznych odbyło się zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Prezes Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył legitymacje nowym członkom Oddziału: ppłk. dr. Sławomirowi Gawłowi i Panu Eugeniuszowi Nakoniecznemu. Z okazji Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się 25.06.2022 r., Zarząd Główny SSLWRP postanowił uhonorować członków Dęblińskiego Oddziału: „Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia”- mjr. pil. mgr. Tadeusza Kozieła, Złotą Odznaką Stowarzyszenia- st. chor. sztab. Tadeusza Pogodzińskiego. „Medalem Wdzięczności” (wydanym na 100- lecie lotnictwa)- ppłk. dypl. pil. Krzysztofa Żuka, płk. pil. dr. Kazimierza Wolaka, płk. pil. mgr. Zbigniewa Swobodę. Statuetką „Wiktorynka” Panią Annę Sawińską. „Księgą Lotników Polskich”- płk. dypl. pil. Zdzisława Mularskiego i mjr. mgr. Henryka Deję. Medalem XXX- lecia Stowarzyszenia- kpt. pil. Andrzeja Kalinowskiego. Medale i odznaczenia wręczył Prezes Dęblińskiego Oddz. Specjalną nagrodę od Dęblińskiego Oddziału otrzymał ppłk mgr Paweł Niemiec. W zebraniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych Pan Jakub Mitek.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(95) Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Senior Lotnictwa Wojskowego RP.

24 -25.06.2022 r. XXIII Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Senior Lotnictwa Wojskowego RP.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP we współpracy z Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie, Lotniczą Akademię Wojskową oraz Dęblińskim Oddziałem SSLWRP. 24 czerwca „Spotkanie lotniczych pokoleń” rozpoczęła konferencja z trzema referatami na temat Historii „Szkoły Orląt”, współczesności i perspektyw rozwoju Lotniczej Akademii Wojskowej. Po wygłoszonych referatach nastąpiło uhonorowanie delegatów odznaczeniami okolicznościowymi. Prezes Dęblińskiego Oddz. SSLWRP mjr mgr Mirosław Michaluk otrzymał Odznakę Honorową Sił Powietrznych, Wiceprezes płk dypl. pil. Zdzisław Mularski Księgę Lotników Polskich 1918-2021, Pani Anna Sawińska Statuetkę „Wiktorynka”. W drugim dniu obrad delegaci z 17 Oddziałów Stowarzyszenia wzięli udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów SSLWRP. Zostały wyłonione nowe władze w kadencji 2022 -2026 z Prezesem gen. bryg. dr. Stefanem Czmurem. Delegaci podziękowali ustępującemu Zarządowi i Prezesowi gen. dywizji pil. Franciszkowi Maciole za realizację trudnych i odpowiedzialnych zadań, profesjonalizm i wytrwałą pracę na rzecz Lotniczego Stowarzyszenia


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(94)Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW

03.06.2022 r. Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Prezes Oddziału mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia: płk. mgr. inż. Waldemarowi Kozickiemu, płk. mgr. inż. Edwardowi Żakowi, Panu Wiesławowi Grudniakowi. Płk pil. dr Edmund Klich przedstawił wykład na temat bezpieczeństwa latania.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(93)Warszawscy Seniorzy w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

28.05.2022 r. Warszawscy Seniorzy w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Seniorzy i młodzież szkolna Gminy Stare Babice oraz seniorzy środowiska wojskowego i młodzież szkolna Warszawy - Bemowo gościli w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Podróż historyczną do „Gniazda Orląt” zorganizował płk w st. spocz. Zdzisław Miazga. W Sali konferencyjnej powitał wszystkich uczestników wycieczki Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Pan Paweł Pawłowski. Po obejrzeniu eksponatów zgromadzonych w Muzeum oraz sprzętu lotniczego na placu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Płk. dypl. pil. Zdzisław Mularski, wiceprezes DOSSLWRP przedstawił historię Dęblina oraz opowiedział o przygotowaniach i udziale dęblińskich pilotów w defiladzie lotniczej, która odbyła się w 1966 r. z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Na prośbę uczestników wycieczki, Anna Sawińska, sekretarz dęblińskiego oddziału opowiedziała o roli rodzin w środowisku lotniczego garnizonu. Seniorzy zapewniali, że przyjadą wkrótce ze swoimi harcerzami.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(92)Wręczenie Sztandaru Radomskiemu Oddziałowi SSLWRP

14.05.2022 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wzięli udział w uroczystości wręczenia Sztandaru Radomskiemu Oddziałowi SSLWRP.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(91) Europejska Noc Muzeów w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

14.05.2022 r. W programie muzealnej nocy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej najsłynniejszym polskim lotnikom: Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze pt. „Żwirki i Wigury start do wieczności”. Wystawa nawiązuje do 90. rocznicy wielkiego zwycięstwa Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych w 1932 roku, znanych w Polsce pod francuską nazwą Challenge. Miała również miejsce prezentacja trzeciego bohatera – płk. pil. Władysława Gnysia, z udziałem rodziny i mieszkańców Gminy Gniewoszów. Władysław Gnyś urodzony w 1920 roku w Sarnowie, absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, lotnik 121 Eskadry Myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, pilot w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie – w Dywizjonach 302, 309, 316, Dowódca 317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileńskiego”, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Zmarł 28 lutego 2000 r. w Kanadzie. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w tej uroczystości.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(90) Uroczyste obchody w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

03.05.2022 r. Mieszkańcy Dęblina uroczyście obchodzili 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP- ppłk pil. Ryszard Skalski i kpt. pil. Andrzej Kalinowski- złożyli wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości w Dęblinie.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(89) „Śnieżnik - Dęblin 2022”

12.04.2022 r. w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, na symulatorze „Śnieżnik” przeprowadzone zostały zawody strzeleckie, zorganizowane przez członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W zawodach uczestniczyły drużyny z Oddziałów: dęblińskiego, bialskopodlaskiego, modlińskiego i lubelskiego. Najlepszym strzelcem okazał się mjr lekarz Janusz Popek z dęblińskiego oddz., drugie miejsce zajął st. chor. sztab. pil. Tadeusz Pogodziński z dęblińskiego oddz. , trzecie miejsce należało do ppłk. pil. mgr. Wawrzyńca Siewruka z modlińskiego oddz. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale, a pozostali dyplomy za udział w zawodach.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(88) Podróż wojskowo-historyczna do Sandomierza

02.04.2022 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wraz z pracownikami rzędu Miasta Dęblina, Lotniczej Akademii Wojskowej, 4.Skrzydla Lotnictwa Szkolnego, Muzeum Sił Powietrznych i żołnierzami Garnizonu Dęblin uczestniczyli w podróży wojskowo-historycznej do Sandomierza. Zwiedzili m.in. Bramę Opatowską, Rynek Starego Miasta, Podziemną Trasę Turystyczną a także Muzeum „Świat Ojca Mateusza”. Niezwykle gościnnie zostali przyjęci w Klubie 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(87) Założenie pałacowo-ogrodowe Mniszchów w Dęblinie. Historia-architektura-program ideowy

Pod takim tytułem 23.03.2022 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się spotkanie z panią dr Aliną Barczyk, która zaprezentowała dzieje rezydencji w Dęblinie, i jej znaczenie pośród innych znamienitych posiadłości Mniszchów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(86) Spotkanie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.

03.03.2022 r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyło się spotkanie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W zebraniu gościnnie uczestniczyli; Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia Pan Rafał Izbicki oraz przedstawiciele Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP - Prezes mjr pil. Mirosław Joński i ppłk pil. Franciszek Ostrowski. Prezes Dęblińskiego Oddziału mjr rez. Mirosław Michaluk wręczył legitymacje członkowskie ppłk. pil. dr. Zbigniewowi Stefaniakowi i mjr pil. Tadeuszowi Prokopowi. Odznaką Honorową Sił Powietrznych wyróżniony został Wiceprezes Stowarzyszenia płk dypl. pil. Krzysztof Żuk i dyplomem płk pil. mgr Stanisław Krowicki. W trakcie spotkania Dyrektor MSP Paweł Pawłowski przedstawił prezentację związaną z działalnością instytucji w czasie minionej kadencji. Na zebraniu podjęto inicjatywę pomocy walczącej Ukrainie. .


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(85) OSTATNIE POŻEGNANIE GENERAŁA.

18.02.2022 r. odbyło się ostatnie pożegnanie gen. broni pil. dr. hab. Ryszarda Olszewskiego, byłego Dowódcy Sił Powietrznych, Rektora - Komendanta Dęblińskiej „ Szkoły Orląt”, wspaniałego człowieka, Zasłużonego Pilota Wojskowego RP. Uroczystość rozpoczęła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a dalsza część na cmentarzu przy ul. Farbiarskiej na Warszawskich Pyrach. Słowo pożegnalne wygłosili: gen. bryg. pil. Roman Harmoza oraz gen. broni pil. Lech Majewski. Wśród licznie zgromadzonych w uroczystości uczestniczyła także delegacja Dęblińskich Seniorów z Pocztem Sztandarowym . W imieniu członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP generała broni pil. dr. hab. Ryszarda Olszewskiego - Ojca Chrzestnego Sztandaru Dęblińskich Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP pożegnał Prezes mjr Mirosław Michaluk. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(84) Zmarł gen. broni dr. hab. inż. pil. (były komendant WSOSP) Ryszard Olszewski.

08.02.2022 zmarł gen. broni dr. hab. inż. pil. Ryszard Olszewski w latach1995-1999 Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Ojciec Chrzestny sztandaru Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 18 lutego 2022 r. o godz. 13.00 w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej 13/15.

Pan Generał, Zasłużony Pilot Wojskowy RP, pilot klasy mistrzowskiej pełnił obowiązki na wielu stanowiskach m.in. był Dowódcą 60. Lotniczego Pułku Szkolnego w Radomiu, 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” w Goleniowie, Dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Szefem Generalnego Zarządu Operacyjnego P-3 w Sztabie Generalnym WP. Odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Legią Zasługi IV Klasy (USA) - nadanym w Waszyngtonie , Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Za Zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy”.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(83) 120 rocznica Urodzin ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza.

21.01.2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie odbyła się uroczystość upamiętnienia 120. rocznicy urodzin ppłka. pil. Jana Hryniewicza, zorganizowana przez Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W uroczystości udział wzięli; Pani Aleksandra Szponder, Pan Jan Cydejko, Pan Andrzej Kurowski i Pani Urszula Czarnecka jako przedstawiciele Urzędu i Rady Miasta Dęblin, Pani Grażyna Szczepańska -Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, delegacja podchorążych i Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej z Dowódcą Batalionu ppłk Mariuszem Ceglarskim na czele, uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, przedstawiciele regionalnych mediów - Pani Marlena Kuna. Postać ppłka Hryniewicza przybliżył Wiceprezes DO SSLW RP płk dypl. pil. Zdzisław Mularski. Sekretarz Oddziału Pani Anna Sawińska wręczyła uczestnikom uroczystości folder z życiorysem Jubilata. Pani Magdalena Ciepiela przeczytała wiersz o płk. Hryniewiczu i poczęstowała wszystkich cukierkami, nawiązując do tego, że pułkownik w Dęblinie zawsze chodził ze słodyczami i wszystkich częstował. Uroczystość przebiegła w asyście honorowej żołnierzy z Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 41. BLSz, a także z udziałem sygnalisty z Orkiestry Wojskowej w Dęblinie. Uczestniczącym w przedsięwzięciu podziękował Prezes Stowarzyszenia mjr rez. Mirosław Michaluk.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(82) Pierwsze w bieżącym roku zebranie Zarządu Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.

11.01.2022 r. w sali „Pod orłami” odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Zarządu Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Prezes Stowarzyszenia mjr rez. mgr Mirosław Michaluk wręczył płk. pil. mgr. Stanisławowi Krowickiemu Medal Pamiątkowy za zasługi dla województwa lubelskiego, przyznany przez Marszałka i Zarząd Województwa Lubelskiego.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(81) Życzenia z okazji 90-tych urodzin pułkownikowi dypl. pil. Leopoldowi Szargutowi.

05.01.2022 r. prezes Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP mjr rez. Mirosław Michaluk złożył życzenia i wręczył pamiątkowy grawerton płk. dypl. pil. Leopoldowi Szargutowi z okazji 90. Urodzin. Uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia: płk pil. dypl. Kazimierz Wolak i Anna Sawińska oraz Małżonka płk. Szarguta. Jak przystało na tak zasłużonego pilota wojskowego, pokój w mieszkaniu Pułkownika jest pełen pamiątek lotniczych. .
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(80) Świąteczny wyjazd delegacji Garnizonu Dęblin na groby lotnicze.

09.12.2021 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP uczestniczyli w świątecznym wyjeździe delegacji Garnizonu Dęblin na groby lotnicze na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie i Cmentarzu Parafialnym w Nowym Dworze Maz. Dęblińscy Seniorzy zapalili znicze min. u stóp Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, na grobach: długoletniego Komendanta dęblińskiej „Szkoły Orląt” gen. bryg. pil. dr. Józefa Kowalskiego, twórcy melodii Marsza Lotników por. pil. Stanisława Latwisa, byłego Prezesa Modlińskiego Oddziału SSLW RP płk pil. Eugeniusza Politowskiego i przed pomnikiem płk. pil. mgr. Bolesława Zonia. Seniorom towarzyszyli uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, a w Modlinie ppłk pil. mgr Wawrzyniec Siewruk - Prezes Modlińskiego Oddziału SSLWRP i ppłk pil. mgr Czesław Łaszuk -Sekretarz MOSSLWRP.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(79) Wręczenie wyróżnienia z okazji promocji oficerskiej.

04.12.2021 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się 125 Promocja Ofierska. W imieniu członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Prezes Oddziału mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył ppor. pil. mgr. inż. Karolowi Starzyńskiemu grawerton z okazji mianowania na pierwszy stopień oficerski, uzyskanie tytułu pilota wojskowego i kontynuowanie rodzinnych tradycji lotniczych..

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(78) Uczestnictwo w Muzeum Sił Powietrznych w spotkaniu.

03.12.2021 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w Muzeum Sił Powietrznych w spotkaniu z cyklu „Dęblin na dawnej fotografii”. Podczas spotkania Dyrektor MSP Pan mgr Paweł Pawłowski zaprezentował archiwalne fotografie lotniczego garnizonu.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(77) Zebranie zarządu Dęblińskiego oddziału SSLWRP.

02.12.2021 r. odbyło się zebranie Zarządu Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Gościem spotkania był Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(76) Ostatnie pożegnanie płk lek. Jerzego Howorusa

25.11.2021 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu pułkownika lekarza Jerzego Howorusa. Słowa pożegnania przekazała Burmistrz Miasta Dęblin Pani mgr Beata Siedlecka, jak również Prezes Dęblińskiego Oddziału SSLWRP mjr mgr Mirosław Michaluk. W uroczystym pożegnaniu uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(75) Uroczyste otwarcie wystawy.

10.11.2021r. w Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Dyplomy i świadectwa ukończenia szkół i kursów lotniczych okresu międzywojennego 1919-1939”. W Wernisażu uczestniczyli członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLWRP. Ogłoszony został też werdykt konkursu organizowanego przez Uczelniany Klub Fotograficzny LAW pt. „Moja Niepodległa”..


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(74) Złożenie wieńców

11.11.2021 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP złożyli wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(73) Ostatnie pożegnanie płk. Romana Marcinkiewicza

10.11.2021 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Pułkownika. Płk. Marcinkiewicz był Ojcem chrzestnym sztandaru Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego i ten sztandar oddal Mu hołd. Wieniec na pożegnanie płk. Marcinkiewicza przysłali członkowie z Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z Wrocławia. W uroczystym pożegnaniu uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(72) Płk pil. inż. Ryszard Głodek dołączył do „Niebieskiej Eskadry”.

10.11.2021 r.Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Pułkownika. Pożegnał Go również sztandar Stowarzyszenia, którego Pułkownik Głodek był twórcą. Słowa pożegnania przekazał Prezes Stowarzyszenia mjr. mgr Mirosław Michaluk. W uroczystym pożegnaniu uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(71) Uczestnictwo w V Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej w Gniewoszowie.

05.11.2021 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP: mjr pil. mgr Tadeusz Radzik, st. chor. sztab. pil. Tadeusz Pogodziński i Anna Sawińska uczestniczyli w pracach jury V Przeglądu Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej - Gniewoszów 2021. Wręczyli wyróżnionym zespołom nagrody i dyplomy. Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(70) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.

04.10.2021. Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Prezes Oddziału mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył legitymację nowemu członkowi Stowarzyszenia kpt. nawig. inż. Krzysztofowi Ziółkowskiemu, a st. chor. sztab. Mirosławowi Błażejczykowi laurkę z życzeniami i gratulacjami z okazji 90. urodzin.
Wiceprezes Stowarzyszenia płk dypl. pil. Krzysztof Żuk wręczył pamiątkowe odznaki 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk. pil. mgr. Stanisławowi Krowickiemu i mjr. pil. mgr. Tadeuszowi Radzikowi.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(69) Ostatnie pożegnanie.

21.10.2021 r. Ppłk mgr inż. Jerzy Russ dołączył do Niebieskiej Eskadry. 21.10.2021 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu członka Stowarzyszenia, ppłk. mgr. inż. Jerzego Russa.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(68) Spotkanie z płk dr Andrzejem Przedpełskim.

15.09.2021 r. Pod hasłem „Lotnicze refleksje” płk dr Andrzej Przedpełski, były wykładowca akademicki, członek Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zapoznał studentów I roku Lotniczej Akademii Wojskowej ze swoim dorobkiem literackim. Spotkanie autorskie odbyło się w 150 rocznicę publikacji z historii lotnictwa. Zaproszenie wystosował i uczestniczył w spotkaniu ppłk dr Sławomir Gaweł..

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(67) Uczestnictwo w otwarciu wystawy pt. Archeologia Lotnicza.

15.09.2021 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w otwarciu wystawy pt. Archeologia Lotnicza. Archeologia Lotnictwa. Wystawa została zaprezentowana w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w ramach V. Seminarium Muzealnictwa Wojskowego.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(66) Spotkanie z uczestnikiem lotu „Ugrupowania 1000” płk. dypl. pil. Zdzisławem Mularskim.

15.09.2021 r. W ramach zajęć studyjnych podchorążych I roku Lotniczej Akademii Wojskowej odbyło się spotkanie z uczestnikiem lotu „Ugrupowania 1000” płk. dypl. pil. Zdzisławem Mularskim – Wiceprezesem Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Płk Mularski przedstawił przygotowania i przebieg Defilady Tysiąclecia z 1966 roku, w której brał udział z pilotami-instruktorami 58.LPSzB.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(65) Udział w uroczystościach 100 Rocznica przybycia 15. Pułku Piechoty „Wilków” do Dęblina.

05.09.2021 r. 100 Rocznica przybycia 15. Pułku Piechoty „Wilków” do Dęblina. W uroczystości tej wzięli udział członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z pocztem sztandarowym. Przed pomnikiem 15.PPW wieniec złożyła delegacja naszego Stowarzyszenia..Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(64) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.

02.09.2021 r. Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP. W zebraniu uczestniczył Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Pan Paweł Pawłowski. Prezes Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk zaprezentował podziękowanie, które otrzymało Stowarzyszenie za współpracę z Muzeum Sił Powietrznych. Płk dr Andrzej Przedpełski otrzymał ryngraf okolicznościowy w uznaniu Jego dorobku literackiego, związanego z historią Polskiego Lotnictwa Wojskowego.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(63) Posiedzenie Zarządu Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.

01.09.2021 r. Posiedzenie Zarządu Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W ramach współpracy w zebraniu uczestniczyli członkowie Samorządu Podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie: sierż. pchor. Mateusz Frankowski- przewodniczący, sierż. pchor. Michał Kopiel i kpr. pchor. Tomasz Bułaś- członkowie.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(62) Uroczystości z okazji 10-lecia Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie.

26 sierpnia 2021 r . członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP wzięli udział w uroczystości z okazji 10-lecia Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie. W związku z Jubileuszem Muzeum zostało uhonorowane Dyplomem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W programie Jubileuszu zaprezentowany został film pt. „Od sali tradycji Szkoły Orląt do Muzeum, otwarte zostały wystawy m.in. ‘Od Sali Tradycji Szkoły Orląt do Muzeum. 10 lat Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie” – wystawa prezentująca najważniejsze wydarzenia i działania z historii Muzeum z lat 2011-2021. Prezes Dęblińskiego Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk otrzymał okolicznościowy dyplom dla Oddziału.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(61) Uroczystość obchodów 55 rocznicy lotu „Ugrupowania 1000”.

24.08.2021 r. w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie odbyła się uroczystość obchodów 55. rocznicy lotu „Ugrupowania 1000”, przygotowana przez Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W 1966 roku Polska obchodziła doniosły Jubileusz „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Z tej okazji zorganizowano w Warszawie defiladę wojskową dla uczczenia tego doniosłego wydarzenia. W defiladzie lotniczej uczestniczyło około 300 samolotów. Samoloty pilotowane przez instruktorów z 58. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego tworzyły „Cyfrę 1000” ( z 43 samolotów). Sześciu spośród uczestników Ugrupowania, to członkowie Dęblińskiego Stowarzyszenia. W uroczystych obchodach 55 rocznicy lotu Ugrupowania 1000 udział wzięli piloci tej formacji zrzeszeni w innych Oddziałach, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, władze samorządowe powiatu ryckiego i miasta Dęblin oraz dowódcy jednostek wojskowych lotniczego Garnizonu. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego uhonorował Pilotów „Ugrupowania 1000” z Dęblińskiego Oddziału SSLW RP Medalami Pamiątkowymi Województwa Lubelskiego
Z pośród 300 pilotów, którzy brali udział w Defiladzie Tysiąclecia, 43 to piloci instruktorzy z 58. LPSzB tworzyli „Cyfrę 1000”. Wśród listów gratulacyjnych i odznaczeń uczestnicy lotu i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale, które ufundował i wręczył Pan Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie, a wydawnictwo dotyczące defilady sponsorował kpt. rez. pil. Roman Dzyr z córką Klaudią. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i sponsorom za wzbogacenie naszej uroczystości. Dla młodych osób, jest to zapewne ciekawa lekcja historii.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(60) Jubileusz ppłk. Edwarda Idzikowskiego z okazji 96 Urodzin..

05.08.2021 r. Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Prezes Stowarzyszenia mjr rez. mgr Mirosław Michaluk wręczył okolicznościowy grawerton dostojnemu Jubilatowi ppłk. Edwardowi Idzikowskiemu z okazji 96 Urodzin. .Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(59) Spotkanie z Dyrektorem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego ppłk. rez. mgr inż. Andrzejem Jaworskim.

30.06.2021 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w zebraniu w Muzeum Sił Powietrznych. Gościli Dyrektora Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego ppłk. rez. mgr. inż. Andrzeja Jaworskiego i Zastępcę Dyrektora ds. wychowawczych ppłk. rez. nawig. mgr. inż. Wiesława Chwaścińskiego. Ppłk Jaworski przedstawił historię powstania i rozwój Liceum.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(58) Por. pil. Mirosław Ferić - pilot i kronikarz 303 Dywizjonu Myśliwskiego "Warszawskiego" im. Tadeusza Kościuszki.

Mirosław Ferić urodził się 17 czerwca 1915 r. w miejscowości Travnik koło Sarajewa. Po śmierci ojca w 1919 r. matka Fericia wróciła do Polski. Ferić po ukończeniu Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie 15 października 1938 r. przydzielony został do 111 eskadry w 1 pułku lotniczym. Jako pilot Brygady Pościgowej brał udział w Kampanii Wrześniowej. 17-go września 1939 r. na rozkaz dowódcy dyonu IV przeleciał granicę lądując w Czerniowcach, stamtąd przedostał się do Francji, a następnie do Anglii.
2 sierpnia 1940 r. przydzielony został do formującego się w Northolt 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki, spadkobiercy tradycji 111 eskadry myśliwskiej. Od października 1941 do stycznia 1942 roku pracował jako instruktor w szkole lotniczej w Grangemouth. Zginął 14 lutego 1942 roku podczas lotu treningowego nad lotniskiem Northolt. Oznaczony Krzyżem Virtutti Militari 5 klasy i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
25.08.2012 r. podczas VI. Światowego Zjazdu Lotników Polskich gościł w Dęblinie syn Mirosława Fericia, Philipe. Spotkał się z członkami Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(57) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.

10.06.2021 r. Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w zebraniu w Muzeum Sił Powietrznych. Zwiedzili również wystawę przygotowaną przez MSP pt. „ W cieniu katyńskiego lasu”.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(56) IV Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej w Gniewoszowie.

01.06.2021r. Przedstawiciele Dęblińskiego Oddziału SSLW RP uczestniczyli w komisji konkursowej tego przeglądu i przyznali kilka nagród jego uczestnikom.
Członkowie naszego Stowarzyszenia - mjr pil. mgr Tadeusz Radzik i st. chor. sztab. pil. Tadeusz Pogodziński wręczyli dyplomy i upominki nagrodzonym i wyróżnionym.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(55) Historia zatoczyła koło….

2.03.2001 r. w katastrofie lotniczej samolotu szkoleniowego TS-11 Iskra w Bydgoszczy zginęli: mjr pil. inż. Jacek Trzciński i ppłk pil. Romuald Czopek. W 20. Rocznicę katastrofy. 02.03.2021 r. odbyła się w Muzeum Sił Powietrznych uroczystość otwarcia ekspozycji pamiątek po majorze pilocie Jacku Trzcińskim. Wernisaż prowadził dyrektor MSP Paweł Pawłowski. W trakcie spotkania pani Edyta Trzciniska zaprezentowała sylwetkę małżonka, który dzięki przekazanym do Muzeum pamiątkom, symbolicznie „powrócił” do miejsca, w którym zdobywał pierwsze doświadczenie w lotnictwie. „Historia zatoczyła koło, wracając w miejsce swojego rozpoczęcia”. W wernisażu uczestniczyła najbliższa rodzina mjr. Trzcińskiego, przedstawiciele Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i innych organizacji i instytucji.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(54) Ostatnie pożegnanie płk. pil. doc. dr. hab. Bronisława Galocha.

12.02.2021 r. Rodzina, bliscy, członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, kadra i pracownicy Lotniczego Garnizonu oraz Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych pożegnali płk. pil. doc. dr. hab. Bronisława Galocha. W Kaplicy Garnizonowej pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie odbyło się nabożeństwo żałobne, a ostatnie pożegnanie na Cmentarzu Komunalnym w Puławach. Uroczystość odbyła sią w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(52) 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dołożyliśmy małą cegiełkę do 29 Finału WOŚP. Przedmioty wystawione na aukcję zostały zlicytowane na kwotę 743,50 zł. Nasze lotnicze środowisko ma długoletnią tradycję w organizacji i przeprowadzaniu orkiestrowych Finałów. W tym roku jednak tylko w tej formie mogliśmy wspomóc działania w tym bardzo szczytnym celu.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(51) Wieloletni Komendant „Szkoły Orląt” pozostaje z nami.

Nazwa ul. gen. pil. Józefa Kowalskiego na lotniczym osiedlu w Dęblinie POZOSTAJE bez zmian. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, pomoc w zbieraniu podpisów za utrzymaniem nazwy ulicy, za wsparcie naszego apelu swoimi pismami do władz samorządowych Miasta Dęblin. Za to, że pamiętacie o zasługach Komendanta i mieliście odwagę walczyć o zachowanie Jego dobrego imienia. Doceniamy też, że władze województwa lubelskiego przychyliły się do woli mieszkańców Dęblina i całego środowiska lotniczego uznając olbrzymi dorobek gen. bryg. pil. dr. hab. Józefa Kowalskiego w rozwój Oficerskiej Szkoły Lotniczej i Polskiego Lotnictwa Wojskowego.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(50) Zmarł płk pil. doc. dr hab.Bronisław GALOCH.

03.01.2021 r. zmarł płk pil. doc. dr hab.Bronisław GALOCH zasłużony pilot, dowódca i nauczyciel wojskowy. W 1951 r. ukończył dęblińską „Szkołę Orląt”. Służył w Białej Pod., Mińsku Mazowieckim, Pile, Poznaniu i Powidzu. W 1972 r. objął stanowisko Dowódcy 45. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Babimoście. W okresie dowodzenia jednostką lotniczą dwukrotnie uzyskał pierwsze miejsce w wyszkoleniu bojowym i został wyróżniony w Dyrektywie MON. Przez okres 26 lat kontynuował latanie na dziesięciutypach samolotów osiągając nalot 3026 godz. W 1980 r. był współtwórcą Katedry Taktyki w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Opublikował ponad 70 artykułów i wydał 4 książki. Kolekcjonował znaczki pocztowe i prezentował je na wielu wystawach. Pełnił funkcję radnego w Radzie Powiatu w Puławach. Był członkiem Dęblińskiego Oddziału SSLWRP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma medalami wojskowymi i cywilnymi.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(49) TS-11 Iskra - lot do historii.

09.12.2020 r. Nazywana damą polskiego lotnictwa lub nauczycielką polskich lotników TS-11 Iskra odbyła lot do historii. Na terenie lotniska 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie po raz ostatni wzbiła się w powietrze wykonując pożegnalny lot po kręgu nad lotniskiem. Dowódcą załogi był ppłk pil. Grzegorz Banaś, drugim pilotem ppłk pil. Marek Stechni. Tak uroczyście pożegnana „Iskra” została przekazana do Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie. Miejsce „Iskry” w szkoleniu podchorążych zajmie M-346 BIELIK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych: generał broni pil. Jan Śliwka- I Zastępca DGRSZ, gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła - Inspektor Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. dr Krzysztof Cur - Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, piloci, instruktorzy oraz Dęblińscy Seniorzy Lotnictwa Wojskowego RP. Na zakończenie uroczystości Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz dokonał uroczystego przekazania samolotu TS-11 Iskra dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(48) Wręczenie pamiątkowego ryngrafu.

04.12.2020 r. Stało się już tradycją, iż członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP honorują ryngrafem absolwenta „Szkoły Orląt”, który kontynuuje rodzinne tradycje lotnicze. Prezes DOSSLWRP mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył pamiątkowy ryngraf ppor. pil. mgr. inż. Michałowi Kwarcińskiemu . Ppor. mgr inż. Maksymilian Motyczyński, ppor. mgr inż. Daniel Wrąbel i ppor. mgr inż. Marcin Cydejko otrzymali listy gratulacyjne w podziękowaniu za współpracę z naszym Stowarzyszeniem.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(47) Tradycje rodzinne.

25.11.2020 r. Prezes Dęblińskiego Oddziału SSLW RP mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył grawertony z gratulacjami absolwentom Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych kpr. Aleksandrze Kuta i kpr. Ryszardowi Cenklowi za kontynuowanie rodzinnych tradycji wojskowych. Życzenia oraz gratulacje złożył wyróżnionym Komendant Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych st. chor. sztab. Paweł Jakubik.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(46) Pamiętamy – wspominamy.

Listopad jest takim miesiącem, który najbardziej nastraja do wspomnień. Wśród członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorow Lotnictwa Wojskowego RP jest wiele osób, które miały przyjemność znać i pracować pod dowództwem Komendanta „Szkoły Orląt” gen. bryg. pil. dr. Józefa Kowalskiego.
Urodził się 4 marca 1925 roku w Zygmuntowie koło Sochaczewa. W dorosłe życie wszedł wraz z wybuchem II wojny światowej. Bił się z hitlerowcami jako żołnierz Gwardii Ludowej. Trzykrotnie aresztowany i wywożony na roboty do Niemiec. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Latem 1946 roku wstąpił do Wojska Polskiego od początku wiążąc się z lotnictwem. Służbę rozpoczął w 3 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po pewnym czasie został skierowany do Dęblina, z którym potem związał się na dobre. Obowiązki komendanta objął w 1963 roku i kierował uczelnią do 1980 r.
Od 1968 roku generał rozpoczął nowy cykl szkoleń personelu lotnictwa wojskowego.
Na czteroletnich wyższych studiach zawodowych zaczęto kształcić pilotów - inżynierów, nawigatorów, latających i naziemnych. Uzupełnieniem systemu szkolenia było nawiązanie współpracy z lubelskim UMCS oraz rembertowską Akademią Sztabu Generalnego.v Gen. Kowalski uczynił wyłom w "żelaznej kurtynie" zapraszając do Dęblina przedstawicieli francuskiej szkoły lotniczej Salon de Provence. Nasi piloci złożyli im rewizytę.
Za kadencji gen. Kowalskiego na osiedlu Lotnisko powstała szkoła podstawowa, wybudowane zostały trzy wieżowce, aeroklub otrzymał siedzibę z prawdziwego zdarzenia z hangarem i modelarnią, powstał budynek internatu Liceum Lotniczego, basen i wiele obiektów sportowych. Tak wspomina gen. Kowalskiego płk pil. mgr Zbigniew Swoboda, członek Zarządu DOSSLWRP: Kiedy rozpoczęła się budowa pływalni podchorążowie i oficerowie własnymi rękami przy pomocy szpadli wykopali dół pod nieckę. Kowalski zadbał o to, aby w tym czasie w Dęblinie odbyła się narada komendantów szkół oficerskich. Przyjechał też wiceminister obrony odpowiedzialny za szkolnictwo. - A tu obywatelu generale kadra, rodziny, podchorążowie w niedzielę, w wolnym czasie w czynie społecznym wykopali dół pod nieckę. My już więcej sami nie zrobimy. A przecież nie zmarnujemy tej pracy - zagadnął Kowalski. Pieniądze na budowę basenu się znalazły. Taki pozostał we wspomnieniach „Gospodarz Szkoły Orląt".

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(45) Wręczenie medalu.

10.11.2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o przyznaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” Annie Sawińskiej – Sekretarz Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Medal wręczył Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk.Kliknij na powyższe zdjęcie(44) „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” .

– pisał ksiądz Jan Twardowski. Dzisiaj w Dzień Zaduszny nie dane nam było pójść na mogiły najbliższych, zapalić znicz i położyć kwiaty. Są jednak w naszych sercach i naszej pamięci. Wspomnijmy Ich jacy byli, jak Ich pamiętamy, żeby choć na chwilę zapełnić pustkę jaką zostawili. Przedstawiam zdjęcia naszych bliskich z lotniczego garnizonu, członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, którzy przenieśli się do „Niebieskiej Eskadry”.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(43) „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim” .

Pamięć o zmarłych to część naszej tradycji i kultury narodowej, to dowód szacunku dla tych co odeszli. Każdego roku 1 listopada udajemy się na cmentarze, zapalamy lampkę na grobach najbliższych nam osób, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP od wielu lat odwiedzają groby kolegów, którzy przenieśli się do Niebieskiej Eskadry. Zapalają znicze na mogiłach, kładą tabliczki z napisami o pamięci, sprzątają mogiły tych pilotów, którzy nie mają tu rodzin, odnawiają pomniki i symbole lotnicze. Zawsze w tą naszą działalność włączają się żołnierze i podchorążowie dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Kultywowanie pamięci o zmarłych, to także dobra lekcja historii dla młodych ludzi.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(42) Bitwa pod Kockiem – ostatni bój kampanii 1939 r.

06.10.2020 r. w 81 rocznicę bitwy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP złożyli kwiaty i zapalili znicze na Cmentarzu Wojennym w Kocku, z grobami żołnierzy SGO „Polesie” i ich dowódcy gen. Franciszka Kleeberga. Uczestniczyła tam również Wojskowa Asysta Honorowa z Kompanii Reprezentacyjnej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Członkowie Stowarzyszenia zwiedzili także Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(41) Przedstawiciele Naukowego Koła Historii Lotnictwa LAW na spotkaniu z Seniorami

01.10.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyło się zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W spotkaniu uczestniczyli podchorążowie- członkowie Naukowego Koła Historii Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie: plut. pchor. Piotr Leśniak, st. szer. pchor. Elwira Zakrzewska i sierż. pchor. Maksymilian Motyczyński. Płk pil. mgr Jerzy Bazyluk otrzymał Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes DOSSLWRP mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył solenizantom laurki okolicznościowe. Pan mgr Jacek Zagożdżon przedstawił plan przedsięwzięć MSP na najbliższy okres.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(40) Piloci Ziemi Gniewoszowskiej

27.09.2020 r. w Gniewoszowie już po raz trzeci odbyła się uroczystość upamiętniająca Pilotów Ziemi Gniewoszowskiej. W imieniu członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk dypl. pil. Krzysztof Żuk oraz płk dypl. pil. Zdzisław Mularski złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą poświęconą pamięci LOTNIKÓW ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1918-1945.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(39) Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie

19.09.2020 r. odbyły się w Dęblinie uroczyste Zaślubiny z Wisłą. Ceremonię poprowadził Wiceprezes ZG Ligi Morskiej i Rzecznej kmdr SG Marek Padjas, a w roli generała broni Józefa Hallera wystąpił Sławomir Jodełka. Głównym wydarzeniem było odsłonięcie repliki słupa zaślubin z morzem z 10 lutego 1920 w Pucku i symboliczne zaślubiny z rzeką Wisłą.
Pojawił się tam także lotniczy akcent w postaci przelotu historycznego samolotu Fi 156 Storch, który pilotował pan Błażej Piech -Mistrz Świata w klasie WL1 (motolotnie jednoosobowe). W uroczystości uczestniczyli również członkowie z Dęblińskiego, Modlińskiego i Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(37) Święto 15 Pułku Piechoty „Wilków”.

06.09.2020 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP wzięli udział w uroczystych obchodach święta 15. Pułku Piechoty „Wilków”; złożyli wieniec przed pomnikiem 15.PP „Wilków” ( ul. Podchorążych) i zapalili znicz przed obeliskiem 15.PP „Wilków” na Cmentarzu Wojennym Balonna. W uroczystości uczestniczył też poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(36) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP

03.09.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Prezes Oddziału mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył ppłk. nawig. Henrykowi Owczarkowi Odznakę I stopnia z tytułem honorowym „ Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, płk. pil. mgr. Bronisławowi Jani Odznakę Pamiątkową 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego i laurkę z życzeniami imieninowymi, kpt. inż. Jerzemu Świątkowskiemu legitymację członkowską.
W związku z rocznicą Powstania Warszawskiego uczestnicy zebrania obejrzeli film pt. „Umrzeć za Warszawę”. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor MSP mgr Paweł Pawłowski

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(35) Członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP w Muzeum Sił Powietrznych

02.09.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się spotkanie autorskie z Tadeuszem Opieką oraz promocja najnowszej Jego publikacji pt. KONSPIRACJA I RUCH OPORU NA LOTNISKU W DĘBLINIE 1939-1944. Podczas spotkania, fragmenty książki odczytał prof. dr hab. Stanisław Górka, urodzony w Dęblinie, znany i ceniony aktor telewizyjny i filmowy oraz nauczyciel akademicki.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(34) Święto Lotnictwa Polskiego

26.08.2020 r. z okazji zbliżającego się Święta Lotnictwa Polskiego członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego i Klub 4.Skrzydla Lotnictwa Szkolnego zorganizowali wyjazd do Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Oddali hołd zasłużonym pilotom, którzy przenieśli się do „Niebieskiej Eskadry”. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach: por. pil. Stefana Okrzei, ppłk. pil. Tadeusza Czekajło, płk. pil. Bolesława Zonia oraz płk. pil. Eugeniusza Politowskiego.
Sylwetki pilotów i historię zwiedzanych obiektów przybliżyli: ppłk (r) pil. Wawrzyniec Siewruk – prezes i ppłk (r) pil. Czesław Łaszuk – wiceprezes Modlińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP .


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie

Kliknij na napis
Dokument zapisany w pdf(33) Udział w uroczystych zbiórkach: 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego

14.08.2020 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP uczestniczyli w uroczystych zbiórkach: 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego. Ppłk Edward Idzikowski otrzymał odznakę „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, a ppłk pil. mgr Ryszard Skalski i Anna Sawińska Pamiątkową Odznakę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, którą wręczył Dowódca 41.BLSz płk pil. Artur Borkowski. Zbiórki odbyły się dla uczczenia 100 Rocznicy „Bitwy Warszawskiej”, Święta Wojska Polskiego i Święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

Tekst i foto.: A. Sawińska i U. Krzemińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(32) Rocznica śmierci gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora

07.08.2020 r. w rocznicę śmierci gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLW RP oddali hołd Generałowi i złożyli wieniec oraz zapalili znicze na Jego grobie przed Kaplicą Wojskową p.w. Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie.
Gen. bryg. pil. Szczepan Ścibior urodził się 13.12.1903 r. w Uniejowie. Od 1924 r. był żołnierzem Wojska Polskiego. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, a po jej kapitulacji do Wielkiej Brytanii. Dowodził tam eskadrą w 305 Dywizjonie Bombowym. Po wojnie powrócił do Polski.
W sierpniu 1947 r. został Komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 9.08.1951 r. został aresztowany, a 13.05.1952 r. skazany na karę śmierci. 7.08.1952 r. został stracony w więzieniu mokotowskim. Szczątki Generała Ścibiora odnaleziono dopiero w 2017 roku na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, na tak zwanej Łączce.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(31) 80 rocznica Bitwy o Anglię

06.08.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyło się zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLW RP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego pan Robert Gretzyngier i Pan Wojciech Matusiak, którzy przedstawili udział polskich pilotów w Bitwie o Anglię. Teraz bowiem przypada 80. Rocznica tej Bitwy. Prezes Dęblińskiego Oddziału SSLWRP mjr Mirosław Michaluk wręczył płk. Stanisławowi Łaszkiewiczowi grawerton z okazji 90. Urodzin, ppłk. pil. dr. hab. inż. Januszowi Ćwiklakowi legitymację członkowską, kpt. inż. Jerzemu Świątkowskiemu i ppłk. pil. mgr. Ryszardowi Skalskiemu laurkę z okazji imienin.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(30) 31 rocznica śmierci ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza

26.07.2020 r. – to 31. rocznica śmierci ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza. Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczcili pamięć pomysłodawcy i współtwórcy sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dęblina wiązankę złożyła Magdalena Ciepiela – Litewska.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(29) Trzymajmy się morza - wystawa w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

16 lipca 2020 r. uroczystego otwarcia wystawy dokonali jej organizatorzy: Paweł Pawłowski - dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Tomasz Miegoń - dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Ireneusz Makowski- Prezes Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.
Przed rozpoczęciem zwiedzania ekspozycji uczestnicy uroczystości wysłuchali dwóch wystąpień wprowadzających:  Od hydroplanów do wiatraków nad Bałtykiem– prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Olejko,  Lotnictwo morskie po II wojnie światowej – ppłk. dr. inż. Andrzeja Truskowskiego z Lotniczej Akademii Wojskowej.
Po ekspozycji oprowadzał autor makiety lotniska w Pucku - pan Grzegorz Wiśniowski (Archimod), a także pan Jacek Dzienisiuk – pilot i płetwonurek, który wydobył z Bałtyku w 2015 roku pływak wodnosamolotu Lublin R.XIII/Hydro.
W wernisażu uczestniczyli autorzy publikacji o tematyce lotniczej: prof. dr hab. Stanisław Januszewski Prezes Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, autorzy związani ze Stowarzyszeniem Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego: Jarosław Wróbel, Mariusz Konarski, Marcin Braszak, władze samorządowe Miasta Dęblin i powiatu Ryki, dowódcy i kadra jednostek wojskowych, podchorążowie LAW, jak również członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(28) Wystawa malarstwa i modeli pojazdów wojskowych

14.07.2020 r. przed Klubem 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego odbył się wernisaż prac malarskich Pani Agnieszki Gil, prezentujących architekturę zabytkową Warszawy, Łodzi oraz Pałac Jabłonowskich w Dęblinie. Młoda artystka z dużym dorobkiem twórczym mieszka i pracuje w Lubartowie, a Jej prace prezentowane były w wielu galeriach w Polsce. Dodatkowym akcentem była wystawa modeli współczesnych pojazdów wojskowych w skali 1:35. Autorami tych prac są Panowie : Jacek Łuczak i Marcin Łuczak (syn).
W imieniu Dowódcy 4.SLSz gen. bryg. pil. Wojciecha Pikuły wystawę otworzył płk. Andrzej Bigaj. Kierownik Klubu 4.SLSz mjr. rez. Mirosław Michaluk przedstawił sylwetki autorów prac. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(27) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLWRP

02.07.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyło się zebranie członkow Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Dyrektor Aeroklubu „Orląt” w Dęblinie mjr rez. pil. Jarosław Matyszczak i Kierownik Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw MSP mgr Jacek Zagożdżon. Prezes DOSSLWRP mjr Mirosław Michaluk wręczył pamiątkowy grawerton płk. Marianowi Chlaściakowi z okazji 90. Urodzin, a solenizantom okolicznościowe laurki

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(26) Mianowanie na wyższy stopień ppłk pil. mgr Zbigniewa Swobody

10.06.2020 r. Dowódca 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła i Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień z WKU w Puławach wręczyli ppłk. pil. mgr. Zbigniewowi Swobodzie nominacje na stopień pułkownika WP.
Płk pil. mgr Zbigniew Swoboda urodził się 17 maja 1936 r. w Warszawie, gdzie spędził lata szkolne. W 1953 r. wstąpił do Aeroklubu Warszawskiego i ukończył kurs spadochronowy w Centrum Wyszkolenia Spadochronowego w Nowym Targu. Po promocji oficerskiej w1959 r. otrzymał stopień podporucznika i tytuł pilota wojskowego. Służył 41.Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku, następnie w Eskadrze Łącznikowej 47.Pułku Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego w Malborku i w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie, gdzie dosłużył się stanowiska zastępcy dowódcy ds. liniowych. Brał udział w licznych pokazach lotniczych na samolocie CSS-13 (Po-2). Latał na 18 typach i wersjach samolotów osiągając 7.160 godzin. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, tytułem Zasłużony Pilot Wojskowy, srebrnym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, statuetką „Ikara”, dwukrotnie białą bronią oraz wieloma medalami resortowymi. Od wielu lat działa aktywnie w Dęblińskim Oddziale Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP będąc Jego współzałożycielem, obecnie pełni funkcję członka Zarządu.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(25) Dęblińscy seniorzy pamiętają

29.05.2020 r. w 85. rocznicę śmierci por. pil. obs. instr. Stanisława Latwisa członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddali hołd i złożyli wieniec oraz zapalili znicze na grobie twórcy melodii „Marsza Lotników”. Stanisław Latwis zginął śmiercią lotnika w czasie lotu szkolnego z uczniem, 29 maja 1935 r. w Dęblinie. Pamiętając o byłym Komendancie „Szkoły Orląt” gen. pil. dr. Józefie Kowalskim, zapalili znicz na Jego grobie i na pomniku „Chwała Lotnikom Polskim”.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(24) Dzień Weterana

29.05.2020 r. każdego roku obchodzony jest jako Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, który został ustanowiony w 2011 r. ustawą o weteranach. Tego dnia obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
28.05.2020 r. w przeddzień tego Święta, w Dowództwie 4.SLSz otwarta została wystawa pt. „ Weterani 4.Skrzydla Lotnictwa Szkolnego. Wystawę otworzył Kierownik Klubu 4.SLSz mjr. rez. Mirosław Michaluk, powitał zaproszonych gości oraz żołnierzy, którzy brali udział w misjach i złożył im życzenia.
W przedsięwzięciu obok żołnierzy i pracowników RON wzięli udział członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(23) Dęblińscy seniorzy pamiętają

18.05.2020 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zapalili znicze na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Dęblinie, na grobach uczestników walk pod Monte Cassino. Obecny był również syn uczestnika walk Pan Wiesław Grudniak, pasjonat historii polskiego lotnictwa wojskowego. Jest on autorem wątku „A pamięć o nich niech nie zaginie” na forum Myśliwcy i współprowadzącym stronę Niebieska Eskadra, która powstała z tego wątku.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(22) „W lotniczym kręgu” – Spotkanie z Arturem Kielakiem

09.03.2020 r. członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w Muzeum Sił Powietrznych w spotkaniu z pilotem Arturem Kielakiem, jednym z najpopularniejszych polskich pilotów akrobacyjnych, płk. pil. Piotrem Iwaszko -Zastępcą Dowódcy 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz kpt. pil. Sebastianem Rajchelem- solistą Zespołu Akrobacyjny Orlik z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego.
Artur Kielak to wielokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata i Europy w akrobacji samolotowej. W 2011 roku zdobył Mistrzostwo Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie ADVANCED . Cztery lata później w konkurencjach akrobacji samolotowej na Światowych Igrzyskach Lotniczych w Dubaju otrzymał srebrny i brązowy medal.
Na co dzień kapitan Boeingów 737-800 w jednej z największych linii lotniczych na świecie, pilot wyczynowych samolotów akrobacyjnych takich jak: Sbach 300, Extra 300, oraz Zlín Z-50. Członek Aeroklubu Śląskiego. Założyciel i członek Extreme Unlimited Aerobatic Team a obecnie FULL FORCE Aerobatics.


Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(21) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLWRP

06.02.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyło się zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Prezes Stowarzyszenia mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył Jubilatom i Solenizantom okolicznościowe laurki. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ppłk pil. mgr Jan Tarczoń przedstawił protokół dotyczący działalności Dęblińskiego Oddziału. Specjalnymi gośćmi na zebraniu byli piloci Zespołu Akrobacyjnego „Orlik” – Dowódca Zespołu ppłk. pil. Dariusz Stachurski i Solista Zespołu kpt. pil. Sebastian Rajchel. Piloci rekrutują się z instruktorów wykonujących loty w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Od ponad 20 lat reprezentują Polskę podczas prestiżowych pokazów lotniczych na świecie. Seniorzy, piloci- instruktorzy mieli okazję porozmawiać ze swoimi wychowankami.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(20) Spotkanie pt. „Wiatr od morza”

14.01.2020 r. w Muzeum Sił Powietrznych członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w spotkaniu z Mirą Urbaniak- żeglarką, dziennikarką i organizatorką wydarzeń żeglarskich. Mieli okazję usłyszeć o tworzeniu się Polski niepodległej i morskiej oraz jej bohaterach, jak również ciekawostki związane z morskim ceremoniałem.
Spotkanie nawiązywało do 100-lecia utworzenia lotnictwa morskiego w Pucku. Drugi gość Tadeusz Waśko pracujący w zabytkowej Reducie Solnej w Kołobrzegu przeprowadził konkursy, w których chętnie uczestniczyli widzowie.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(19) Spotkanie Noworoczne 2020 r

09.01.2020 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Jabłonowskich odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli:
Prezydent Miasta Puław Pan Paweł Maj, Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej Krygrowski, Proboszcz Parafii Wojskowej ks. płk Zenon Pawelak, Szef Sztabu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego - płk dr inż. .Jarosław Rosiński, Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego ppłk mgr inż. Andrzej Jaworski.
Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(18) Promocja Oficerska 2019 r

06.12.2019 roku na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” odbyła się 123 Promocja Oficerska. Do promocji przystąpiło 124 absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej oraz 12 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, Dowódca COP-DKP gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski oraz Dowódcy jednostek lotniczego Garnizonu i władze samorządowe. Tradycyjnie podczas promocji oficerskich członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wręczają nowo promowanemu oficerowi ryngraf z gratulacjami za kontynuowanie rodzinnych tradycji lotniczych. Podczas tegorocznej promocji Prezes DOSSLWRP mjr rez. mgr Mirosław Michaluk i Wiceprezes płk rez. pil. dypl. Krzysztof Żuk wręczyli ryngraf ppor. pil. mgr. inż. Łukaszowi Chudzikowi, synowi zasłużonego śp. pilota ppłk. Tomasza Chudzika. Życzymy Łukaszowi lotniczego szczęścia i sukcesów w dalszej służbie.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(17) Zebranie członków Dęblińskiego Oddziału SSLWRP

05.12.2019 r. w Muzeum Sił Powietrznych odbyło się zebranie członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Było ono okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia i przypomnienia ważnych wydarzeń 2019 roku.
Prezes Oddziału mjr mgr Mirosław Michaluk wręczył ppłk. nawig. mgr. Franciszkowi Bałamuckiemu list gratulacyjny z okazji 75. urodzin, płk. pil. dr. Edmundowi Klichowi i mjr. pil. Adamowi Sawickiemu laurkę z okazji imienin oraz st. chor. sztab. pil. Tadeuszowi Pogodzińskiemu legitymację członkowską.
W nawiązaniu do niedawnych uroczystości pogrzebowych gen. bryg. pil. obs. Szczepana Ścibiora, Pan mgr Marcin Arbuz z Muzeum Sił Powietrznych wygłosił referat dotyczący historii tragicznej śmierci generała. Natomiast zaproszeni goście z Modlińskiego Oddziału SSLWRP, prezes ppłk pil. mgr Wawrzyniec Siewruk i Wiceprezes ppłk pil. mgr Czesław Łaszuk przedstawili historię modlińskiego lotniska oraz dzieje 38. Pułku Szkolno-Bojowego.
Na zakończenie zebrania Dyrektor MSP Pan mgr Paweł Pawłowski podsumował współpracę ze Stowarzyszeniem oraz złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne.

Tekst i foto.: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(16) Konkurs wiedzy lotniczej

02.12.2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie uczestniczyli w konkursie pt. „Polskie Lotnictwo Wojskowe wczoraj i dziś” zorganizowanym przez Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Konkurs przeprowadzili: mjr rez. mgr Mirosław Michaluk - Kierownik Klubu 4.SLSz i jednocześnie Prezes DOSSLWRP, płk dypl. pil. Krzysztof Żuk- Wiceprezes DOSSLWRP, Anna Sawińska- Sekretarz DOSSLWRP oraz Pani Anna Wróblewska-Kozioł – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy , a pozostali uczestniczy dyplomy z podziękowaniem za udział. Fundatorem nagród był Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. Wojciech Pikula.

Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(15) Pożegnanie Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura

08.11.2019 roku w Muzeum Sil Powietrznych odbyło się pożegnanie Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura. Płk Cur został powołany na stanowisko Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W uroczystości wzięli udział członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP: płk dypl. pil. Krzysztof Żuk, mjr mgr Mirosław Michaluk i Anna Sawińska, którzy przekazali serdecznie podziękowania za pomoc Stowarzyszeniu i współpracę oraz życzyli sukcesów na nowym stanowisku


Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie
(14) Uroczystości poświęcone gen. bryg. pil. obs. Szczepanowi Ścibiorowi

W dniach 5-6.11.2019 roku w Dęblinie odbyły się uroczystości poświęcone gen. bryg. pil. obs. Szczepanowi  Ścibiorowi.
05.11.2019 r. członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Płk pil. Szczepan Ścibior i inni oficerowie Wojska Polskiego represjonowani w okresie stalinowskim”, która odbyła się w Lotniczej Akademii Wojskowej. W Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie brali udział w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Gen. bryg. pil. obs. Szczepan Ścibior, Absolwent „Szkoły Orląt”, Komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Ofiara zbrodni stalinowskich”.
6 listopada uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w hangarze Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. bp. Józefa Guzdka, a następnie w uroczystościach pogrzebowych.
Gen. bryg. pil. obs. Szczepan Ścibior został pochowany w specjalnie przygotowanej kwaterze przy Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Loretańskiej.
Gen. bryg. pil. Szczepan Ścibior urodził się 13 grudnia 1903 r. w Uniejowie. Od 1924 r. był żołnierzem Wojska Polskiego. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, a po jej kapitulacji do Wielkiej Brytanii. Dowodził tam eskadrą w 305 Dywizjonie Bombowym. Od kwietnia 1941 r. dowodził Dywizjonem. 6 sierpnia 1941 r. podczas lotu bojowego zestrzelony został nad Belgią. Aresztowany przez gestapo, do końca wojny przebywał w obozie jenieckim. Po wyzwoleniu obozu 2 maja 1945 r. dotarł do Wielkiej Brytanii. 21 lipca 1945 r. odebrał z rąk inspektora Polskich Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. W marcu 1946 r. powrócił do Polski. W sierpniu 1947 r. został Komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 9 sierpnia 1951 r. został aresztowany. 13 maja 1952 r. skazany został przez Sąd Wojskowy na karę śmierci. 7 sierpnia 1952 r. został stracony w więzieniu mokotowskim. Szczątki gen. Ścibiora odnaleziono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach dopiero w 2017 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 11 marca 2019 r. płk Szczepan Ścibior został awansowany na stopień generała brygady.


Teksti foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(13) 25-lecie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP


26.10.2019 roku Lubelski Oddział SSLWRP obchodził 25-lecie działalności. W uroczystości tej wzięła udział delegacja z Dęblińskiego Oddziału SSLWRP: płk pil. dr Edmund Klich i Anna Sawińska. Członkowie DOSSLWRP wręczyli Jubilatom pismo gratulacyjne i grawerton oraz książkę płk. Romana Marcinkiewicza pt. „10 tysięcy godzin w powietrzu”.

Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie
(12) Święto Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego i Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych


13.09.2019 r. Święto Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego i Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. Na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” odbyły się Jubileusze 10. lecia Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego i 15. lecia Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych oraz nadanie Patrona CSIL i wręczenie Sztandaru dla SPSP. W uroczystości tej brali udział Członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLWRP. Prezes Oddziału mjr mgr Mirosław Michaluk wbijał pamiątkowy gwóźdź w drzewiec sztandaru.


Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie
(11) Generalnie o lotnictwie - gen. dyw. pil. Franciszek Macioła


28.05. 2019 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie gościł wraz z małżonką gen. dyw. pil. Franciszek Macioła - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, absolwent dęblińskiej „Szkoły Orląt”.
Gen. Macioła, to instruktor i wychowawca wielu pokoleń polskich lotników, dowodził pułkami, związkiem taktycznym, czy tez związkiem operacyjnym 4. Korpusu Lotniczego w Poznaniu. Odznaczony : Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi za lądowanie w nocy na lotnisku z wyłączonym silnikiem i uratowanie samolotu SBLim-2 oraz wieloma medalami resortowymi m.in. : tytułem honorowym „Zasłużony Pilot Wojskowy”- dwukrotnie i Złotym Krzyżem Zasługi dla Bundeswehry.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLWRP, przedstawiciele 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, kadra oaz podchorążowie i studenci Lotniczej Akademii Wojskowej.
Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(10) Ppłk pil. obs. Jan Hryniewicz Honorowym Obywatelem Miasta Dęblin


Na wniosek Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Rada Miasta Dęblin przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dęblin ppłk. pil. obs. Janowi Hryniewiczowi.
03.05.2019 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Dęblin. Podczas tej uroczystości nastąpiło wręczenie Medalu i Aktu Nadania Honorowego Obywatela Miasta Dęblin dla ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza. Wiceprezes Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk dypl. pil. Zdzisław Mularski odczytał Laudację, a Medal i Akt Nadania odebrał Prezes mjr nawig. mgr Mirosław Michaluk. Ceremonii tej dokonał Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski wraz z Panią Burmistrz Beatą Siedlecką.
Członek naszego Stowarzyszenia ppłk pil. mgr Ryszard Skalski otrzymał Kombatancką Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918”, którą wręczył Wiceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego st. chor sztab w st. spocz Mirosław Błażejczyk z Burmistrz Miasta Dęblin Panią Beatą Siedlecką. Podczas uroczystości z okazji Święta 3.Maja delegacja członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP złożyła wieniec przed Pomnikiem Niepodległości i na grobie Honorowego Obywatela Miasta Dęblin ppłk. pil. obs. Jana Hryniewicza.

Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie
(09) Generalnie o lotnictwie - gen. broni pil. dr hab. Jerzy Gotowała


26.03.2019 r. Członkowie Dęblińskiego Oddziału SSLWRP uczestniczyli w Muzeum Sił Powietrznych w spotkaniu z gen. broni pil. dr hab. Jerzym Gotowałą. Pan generał jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Służył na wielu eksponowanych stanowiskach m.in. był Dowódcą Wojsk Lotniczych, a po połączeniu ich z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju mianowany pierwszym dowódcą nowo powstałych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Szefem Inspektoratu Obrony Terytorialnej- Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP , Zastępcą Komendanta w Akademii Obrony Narodowej. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2012 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 1992 roku, jako dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej brał udział w uroczystym przekazaniu Sztandaru Polskich Sił Powietrznych przez oficjalną delegację Stowarzyszenia Lotników Polskich z Wielkiej Brytanii.
Tekst i foto: A. Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie
(08) Spotkanie z historią Polskiego Lotnictwa

W dniu 29.10.2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie,w którym uczestniczyli uczniowie 8 klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie wraz z nauczycielem oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie i ich opiekunowie-nauczyciele.
Gośćmi, którzy opowiedzieli uczestnikom o historii polskiego lotnictwa był płk pil. inż. Ryszard Głodek, który jest Prezesem Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk dypl. pil. Zdzisław Mularski, będący pierwszym Prezesem i założycielem Stowarzyszenia oraz jedyna kobieta, która należy do SSLWRP Pani Anna Sawińska, pełniąca obecnie rolę sekretarza. Opowiadali oni o tradycjach lotnictwa w Polsce, o ludziach z nim związanych, mających wspólną pasję, jakim jest lotnictwo wojskowe. Uczniowie wysłuchali również kilka epizodów o legendzie polskich skrzydeł generale brygady pilocie Witoldzie Urbanowiczu, który był mistrzem pilotażu i nigdy jego samolot nie został trafiony przez wroga. Padły również pytania do gości spotkania, na które chętnie odpowiadali. Czas minął dość szybko dzięki wciągającym i ciekawym opowieściom.


Tekst i zdjęcia pobrane ze strony Miejskiej Bibliotek Publicznej
Kliknij na powyższe zdjęcie(07) 25 lat Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP


(19.10.2017) Wielopokoleniowe środowisko – w różnym czasie zakończyli swoją służbę wojskową, służbę w rozmaitych specjalnościach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Po zdjęciu munduru nie rozstali się z życiem Lotniczego Garnizonu, nadal czynnie w nim uczestnicząc. W ciągu 25 lat powiększyli swoje szeregi, na początku było ich kilkunastu, dzisiaj ich stan to 60 członków, wielu odeszło na wieczną wartę. Piloci, instruktorzy, nauczyciele akademiccy Dęblińskiej Szkoły Orląt, wychowawcy, byli żołnierze zawodowi Wojsk Lotniczych i Sił Powietrznych.

Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – to o nim mowa, 28.września świecił swój Jubileusz ćwierćwiecza. Wysokie stanowiska służbowe – dowódcy dywizji, dowódcy pułków i eskadr, szefowie katedr i cyklów dęblińskiej Alma Mater, lekarze wojskowi – kiedyś relacje służbowe, dzisiaj łączy ich przynależność do Stowarzyszenia.

Są dobrą wizytówką Szkoły Lotniczej, znosili trudy ciężkich powojennych czasów, stawiali fundamenty infrastruktury Dęblińskiej uczelni, mają znaczący wkład w jej potencjał intelektualny, przypinali skrzydła późniejszym generałom i dowódcom lotniczego rodzaju sił zbrojnych . Kilku z nich ukończyło 90 lat, są doskonałym łącznikiem pomiędzy tym co było i jest teraz. Ich życie i służba to bogactwo wiedzy i doświadczenia. Nie sposób opisać ich wszystkich, przedstawić ich imponujący życiorys. Mają wiele pasji oprócz tej, która jest wspólnym mianownikiem – lotnictwo, malują, piszą, są wytrawnymi modelarzami. W swojej działalności zajmują się krzewieniem patriotyzmu, pielęgnowaniem historii i tradycji polskiego lotnictwa wojskowego. Podjęli wiele cennych inicjatyw upamiętniających ważne wydarzenia z przeszłości Szkoły Lotniczej, zorganizowali wiele spotkań z młodzieżą, wystaw historycznych, spotkań literackich, wieczornic. Są autorami wielu publikacji i artykułów. Czynnie uczestniczą w obchodach rocznic państwowych i wojskowych, są wszędzie tam gdzie historia zapisała chlubne karty działań polskiego lotnictwa zarówno w kraju i za granicą. Pierwszym Prezesem i założycielem Stowarzyszenia był płk dypl. pil. Zdzisław Mularski. Obecnie od dwóch kadencji Prezesem Stowarzyszenia jest płk pil. inż. Ryszard Głodek. Jedyną kobietą, która należy do SSLWRP jest Pani Anna Sawińska – żona pilota wojskowego, długoletniego pilota- instruktora WSOSP, w Stowarzyszeniu pełni funkcję sekretarza. W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Głównego SSLWRP gen. dyw. rez. pil. Franciszek Macioła, gen. dyw. pil. Czesław Mikrut, gen. dyw. pil. Roman Harmoza, płk dr inż. Adam Wetoszka – reprezentujący Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, Burmistrz Dęblina Pani Beata Siedlecka, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Henryk Wiejak, Dowódca 4.SLSz płk pil. Wojciech Pikuła, Dowódca 41.BLSz płk pil. Artur Kałko, Komendant CSIL płk mgr inż. Waldemar Wiśniewski, Komendant Szkoły Podoficerskiej SP st. chor. sztab. Paweł Jakubik, st. chor. sztab. Mirosław Błażejczyk, Dyrektor OLL ppłk mgr inż. Andrzej Jaworski, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej Pani mgr Agnieszka Zając z Panią Aliną Kryjak. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich oddziałów SSLWRP, przybyli seniorzy z Modlina Twierdzy, Warszawy, Radomia, Lublina , Poznania, Krakowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Białej Podlaskiej oraz członkowie D/O Stowarzyszenia wraz z rodzinami. Jubileuszowe zebranie, witając wszystkich przybyłych otworzył Prezes DOSSLWRP płk pil. inż. Ryszard Głodek, referat okolicznościowy wygłosił wiceprezes płk dypl. pil. Zdzisław Mularski. Były wyróżnienia i nagrody. W czasie uroczystości odznaczony został sztandar Dęblińskiego Oddziału. Wspaniałą oprawę uroczystości wykonała Orkiestra Wojskowa pod kierunkiem kpt. Andrzeja Greszty dając popis znakomitego kunsztu artystycznego, porwała serca dostojnych gości i seniorów. Jubileuszowy dzień zakończył się wspólnym obiadem w Sali Kolumnowej Pałacu Jabłonowskich.


Tekst: M.Michaluk
Zdjęcia: Anna Sawińska
Daniel Młynarczyk
Kliknij na powyższe zdjęcie(06) Członkowie Stowarzyszenie w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego

W dniu 02.06.2016 roku Członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zwiedzanie rozpoczęli od Klubu Uczelnianego WSOSP. Następnie zostali zapoznani z bazą szkoleniową oraz obiektami i infrastrukturą 41. BLSz. Niezwykłą atrakcją była możliwość obejrzenia Wieży Kontroli Lotów. Kontrolerzy zapoznali Seniorów Lotnictwa z ogólną specyfiką zarządzania wojskowym ruchem lotniczym. Chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się swoją wiedzą. Kolejnym obiektem, który oglądali zwiedzający, był „Domek Pilota”. Zwiedzanie bazy miało na celu zapoznanie Członków Stowarzyszenia z aspektami funkcjonowania jednostki pod kątem logistycznym.
Grupę odwiedzających z historią i tradycją 41. BLSz. zapoznał st. chor. Przemysław CIUCKI.


Kliknij na powyższe zdjęcie(05) Dęblińscy seniorzy Lotnictwa Wojskowego w Northold

   W dn. 4 – 06.09.2015 roku 40 osobowa delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
RP (w tym poczty sztandarowe) uczestniczyła w Northolt w Anglii w uroczystościach związanych 
z 75 – rocznicą Bitwy o Wielką Brytanię.
Dębliński Oddział SSLW RP reprezentowali: mjr pil. mgr Jan Tarczoń, kpt. pil. Andrzej Kalinowski, st. chor. sztab. Czesław Kulik i pani Anna Sawińska. Z Muzeum Sił Powietrznych uczestniczył Dyrektor – gen. bryg. pil. inż. Ryszard Hać i w-ce dyrektor płk dr Andrzej Szmania. Była również delegacja podchorążych WSOSP z kpt. Grzegorzem Buśko.

W pierwszym dniu pobytu po zakwaterowaniu zwiedziliśmy centrum Londynu. W następnym dniu uczestniczyliśmy w uroczystościach przed Pomnikiem Lotników Polskich w Northolt. Wśród zaproszonych gości obecni byli: przedstawiciel królowej Elżbiety II – Lord Ken Olisa, przedstawiciele RAF, władze Londynu, uczestnicy walk oraz rodziny lotników (m.in. syn gen. pil. Witolda Urbanowicza i syn kpt. pil. Mirosława Fericza).

Ze strony polskiej uczestniczył Ambasador Polski w Anglii Witold Sobków, Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka oraz polscy harcerze.
Uroczystość prowadził syn płk. pil. Franciszka Kornickiego, ostatniego żyjącego polskiego dowódcy Dywizjonu 317, obecnego na uroczystości.
Oficjalną część uroczystości wypełniły wystąpienia gości, apel poległych wygłoszony przez kpt. Grzegorza Buśko i złożenie wieńców przez weteranów i zaproszone delegacje. W imieniu Stowarzyszenia SLW RP wieniec złożył prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.
Następnie został uroczyście otwarty Polski Park przy Pomniku Lotników Polskich. Jest to miejsce poświęcone Polskim Siłom Powietrznym walczącym w II Wojnie Światowej.
Po tych uroczystościach Group Captain David Manning z Northolt przyjął zaproszonych gości uroczystym obiadem w Bazie RAF.
Nasza dęblińska delegacja wręczyła płk. pil. Franciszkowi Kornickiemu pamiątkowy medal Stowarzyszenia.
W trzecim dniu pobytu zwiedziliśmy bunkier Królewskich Sił Powietrznych, gdzie w okresie Bitwy o Wielką Brytanię mieściło się dowództwo kierujące siłami RAF.
Do sali tradycji Polskich Lotników przekazaliśmy pamiątkowy medal z wizerunkiem sztandaru Dęblińskiego Oddziału SSLW RP.
Następnie zwiedziliśmy Royal Air Force Museum (Muzeum Królewskich Powietrznych Sił Zbrojnych), w którym znajduje się ekspozycja samolotów i wyposażenia lotnictwa z czasów pionierskich lotów przed I wojną światową , przez drugą wojnę światową do współczesności.
Wiele uwagi poświęciliśmy ekspozycji dotyczącej„Bitwy o Anglię". Znaczący wkład w tej walce mieli również polscy piloci.
O godz. 16.00 pełni niesamowitych wrażeń po odprawie na lotnisku udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.

Tekst i zdjęcia: Anna Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(04) Sztandar dla Dęblińskiego Oddziału SSLWRP

W imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak wręczył Sztandar Dęblińskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Wydarzenie to zbiegło się w czasie z uroczystymi obchodami 90 - lecia dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Szef Zarządu Wojsk Lotniczych - Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, rodzice chrzestni, fundatorzy oraz znamienite osobistości wbiły honorowe oraz pamiątkowe gwoździe w drzewiec Sztandaru.

Uroczystość odbyła w „Szkole Orląt” gdzie licznie przybyli na nią emeryci wojskowi z różnych Oddziałów Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uczestniczyli w niej m. in. byli i obecni dowódcy lotnictwa wojskowego - gen. dyw. pil. w st. spocz. Franciszek Macioła, gen. bryg. pil. w st. spocz Mirosław Hermaszewski, gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel Rektor - Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski - Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, płk pil. mgr inż. Paweł Smereka - Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, płk mgr inż. Waldemar Wiśniewski - Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego oraz płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, gen. bryg. pil. rez. inż. Ryszard HAĆ - Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych, Beata Siedlecka - Burmistrz Miasta Dęblin. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali pani Anna Sawińska wraz z gen. broni pil. Ryszardem Olszewskim.

Okolicznościowe wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP dla członków Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP., wręczył gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak wraz z gen. dyw. pil. w st. spocz. Franciszkiem Maciołą W uznaniu zasług na rzecz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Rektor - Komendant WSOSP wyróżnił dyplomem oraz nagrodą rzeczową oficerów, którzy w bieżącym toku obchodzą jubileusz 90 - cio lecia i tworzyli historię dęblińskiej „Szkoły Orląt - płk. w st. spocz. Romana Marcinkiewicza, płk. w st. spocz. Stefana Młodawskiego oraz płk. w st. spocz. Edwarda Idzikowskiego. W uroczystości uczestniczył Sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z wojskową asystą honorową w składzie: Poczet Sztandarowy, Kompania Reprezentacyjna wystawiona przez Kompanię Reprezentacyjną Sił Powietrznych pod dowództwem kpt. Pawła Orłowskiego, Orkiestra Wojskowa w Dęblinie pod dowództwem kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty.

Tekst i zdjęcia pobrane ze strony WSOSP
Materiał: mjr Wiesław Świerkowski, foto sierż. pchor. Mateusz Chalot
Kliknij na powyższe zdjęcie(03) Miłość żąda ofiary ...

25 rocznica śmierci ppłk. pil. Jana Hryniewicza

Słowa te zostały wyhaftowane w Wilnie, na sztandarze lotników polskich podczas okupacji.
Inicjatorem powstania tego symbolu Polskich Sił Powietrznych był podpułkownik pilot obserwator Jan Hryniewicz.


26.07.2014 roku na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie uczczono pamięć tego wybitnego pilota. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Dęblin. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz powiatowych oraz dęblińskiego samorządu: wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Dariusz Wojdat, wiceburmistrz Dęblina Grażyna Maziarek oraz przewodniczący Rady Miasta Henryk Wiejak. Obecni byli również podchorążowie i przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Narodowych Sił Rezerwowych oraz Orkiestry Wojskowej z Dęblina.
Opracowanie Anna Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(02) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SSLW RP w Dęblinie


06.11.2014 roku w Sali balowej Pałacu Jabłonowskich odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, które w ubiegłym roku obchodziło 20 - lecie działalności. Zebranie otworzył prezes D/O SSLW RP płk. pil. inż. Ryszard GŁODEK, a dalszą część obrad poprowadził płk pil. mgr Stanisław KROWICKI.

W zebraniu uczestniczyły jak zwykle, zawsze przychylne i doceniające pracę społeczną władze samorządowe: Pan Dariusz WOJDAT - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryki, Pan Henryk WIEJAK - Przewodniczący Rady Miasta Dęblin i Pan Stanisław WŁODARCZYK - Burmistrz Miasta Dęblin, oraz władze wojskowe : płk pil. dr Marek BYLINKA - Prorektor ds. wojskowych WSOSP, płk dr inż. Zbigniew CIOŁEK Komendant CSIL, mjr mgr Mirosław MICHALUK - Kierownik Klubu 4.SLSz i st. chor. sztab. Mirosław BŁAŻEJCZYK - Prezes ZŻWP W Dęblinie. Władze naczelne Stowarzyszenia reprezentował gen. dyw. pil. Franciszek MACIOŁA - Prezes Zarządu Głównego SSLW RP. Obecni byli również licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia. W podziękowaniu za aktywną pracę społeczną, wielu członków Stowarzyszenia otrzymało dyplomy uznania i upominki od władz samorządowych i wojskowych. Płk dypl. pil. Zdzisław MULARSKI przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności Oddziału. Mówił o pracy społecznej członków, jak ważnym czynnikiem jest kształtowanie wśród podchorążych i uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego postaw patriotycznych oraz wychowanie młodzieży na tradycjach i historii Polskiego oręża. .


Opracowanie Anna Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie(01) To już historia

XX- lecie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Dęblin.

18.10.2012 roku złożeniem wieńców pod pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” przez delegacje Dęblińskiego Oddziału SSLW RP i władze miasta Dęblina rozpoczęły się uroczystości związane z XX - leciem działalności Stowarzyszenia. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dalsza część uroczystości odbyła się w Pałacu Jabłonowskich. Przy dźwiękach marsza lotników weszli na salę balową honorowi goście:
dowódca 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, który również reprezentował Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel, Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła , Sekretarz ZG SSLW RP płk dypl. pil. Zenon Zgoła, Prezes Dęblińskiego Oddziału SSLW RP ppłk pil. inż. Ryszard Głodek. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Miasta Dęblina mgr Stanisław Włodarczyk, W-ce Burmistrz mgr Grażyna Maziarek, Przewodniczący Rady Miasta mgr Henryk Wiejak, płk dypl. Waldemar Cyran - z-ca Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, płk dr inż. Zbigniew Ciołek -Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów SSLW RP , przedstawiciele zakładów pracy, sponsorzy oraz członkowie naszego Oddziału i wdowy po zmarłych kolegach, członkach naszego Stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale i odznaki oraz inne upominki. Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Sił Powietrznych pod batutą kpt. mgr. Andrzeja Greszty. Spotkanie zostało zakończone uroczystym obiadem.

Opracowanie Anna Sawińska
Kliknij na powyższe zdjęcie